Cơn Lốc
8.0
Vietsub
Thám Tử Phố Tàu
8.0
Vietsub + Thuyết Minh
Even Sun
8.0
Vietsub
Tái sinh
8.0
Vietsub
Chim Bói Cá
8.0
Vietsub
Hào Quang
8.0
Vietsub + Thuyết minh
Vực Sâu
8.0
Vietsub
Vượt Qua Án Tử
8.0
Thuyết Minh
Quỹ Trung Mỹ Nhân
8.0
Thuyết Minh
Chàng Quản Gia
8.0
Thuyết Minh
Yêu Trước Mặt, Phản Sau Lưng
8.0
Vietsub + Thuyết minh
Xin Chào, Hỏa Diễm Lam
8.0
Vietsub + Thuyết minh
Hai Tuần
8.0
Vietsub
Vật Chứng
8.0
Vietsub
Đệ Nhất Shipper
8.0
Thuyết Minh
Ông Chủ Bí Ẩn
8.0
Thuyết Minh
Tru Tiên
8.0
Vietsub