Tham gia nhóm Telegram để nhận hỗ trợ và báo lỗi: Nhấp vào đây để tham gia

Vĩnh Sinh (Phần 3)

Phương Hàn, thân sinh ra là nô bộc của một đại gia tộc. Không chấp nhận số phận của mình, hắn học lén võ công, sau đó nhờ một đại kỳ ngộ mà dấn thân vào con đường tu tiên đầy trắc trở....

Xem thêm