Tham gia nhóm Telegram để nhận hỗ trợ và báo lỗi: Nhấp vào đây để tham gia

Trường Tương Tư (Phần 2)

Trường Tương Tư Phần 2 sẽ tiếp tục những diễn biến câu chuyện còn đang dang dở. Bộ phim quá dài nên theo quy định là phải chia ra và các phần chiếu không được quá gần nhau. Bước sang phần 2 của Trường Tương Tư, dự kiến khoảng 21 tập, sẽ hướng đến việc Thương Huyền trả thù Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu đau sót chết trận. Tiểu Yêu của chúng ta thì lại lựa chọn quy ẩn giang hồ sau những việc hiểu lầm thiếu chính xác. Cùng với đó, Thương Huyền toàn tâm toàn trí cho việc cai trị đất nước, bởi lẽ Thương Huyền hiểu ra rằng, đất nước phồn thịnh thì khi ấy Tiểu Yêu mới thực sự hạnh phúc....

Xem thêm