Tham gia nhóm Telegram để nhận hỗ trợ và báo lỗi: Nhấp vào đây để tham gia

Phàm Nhân Tu Tiên

Thiếu niên là người phàm, lại không rõ từ đâu cơ thể có được căn nguyên linh khí. Vì để người nhà được sống cuộc sống tốt hơn, bèn bước vào cuộc hành trình tu tiên...

Xem thêm